Miljøvern

I Flexi Lås og Gitter tar vi hensyn til miljøet og vårt økologiske fotavtrykk. Vi er derfor vårt samfunnsansvar bevisst. Vi har egen miljøstasjon hvor vi gjennomfører avfallssortering og resirkulering.